• Informační portál pro Brno a okolí - kultura, finance, sport, obchod.

  • Jednička mezi portály pro Brno a okolí. Jsme s Vámi již 10 let.

  • Úplný kulturní přehled - u nás najdete vše, čím Brno žije!

čtvrtek 23.03.2023, Ivona
zpět na úvodní stranu

Původ jména Brno

Palacký versus Čech

... Ta prý kázala na wýsadku, který s Bílé hory wystřeluje podlé potůčka Brusince k řece Vltavě, postawiti hrad, a jej jménem který od dělníka na první otázku swau za odpowěď dostala, „že práh dělá,“Prahou nazwati; potom pak we přítomnosti manžela i starších národu swého jala prý se věštkyně tato hlasem prorockým předpowídati wšecku budaucí welikost a slácu hradu i města wznikajícího.

Tolik legenda o založení Prahy jak věštila kněžna Libuše a jak ji zaznamenal František Palacký ve svých Dějinách národu českého. Původ jména Prahy je ale úplně někde jinde. Označuje totiž vyprahlé místo. Sice se to nezdá, už kvůli přítomnosti Vltavy, ale budiž.

A jak je to s Brnem? V komedii Františka Ringo Čecha Dívčí válka věští Vlasta takto: ... a tam najdete muže kterého budou brnět nohy tam založte město a dejte mu jméno Brno... Mám ale pocit že tímto způsobem jméno našeho města v oněch bájných dobách asi opravdu nevzniklo.

Vstříc legendám

Ale jak tedy? Pověstí má Brno požehnaně, stačí si jen zalistovat v jedné ze sbírek brněnských pověstí a hned se dozvíme, jak jednou přivandrovali k jeskyni poblíž dnešního Brna dva vandrovníci a protože byli ušlí přenocovali. Ráno jim byla hrozná zima a tu jeden z nich praví: „To je mi ale hrozná zima! Brr!“ a druhý na to „No, já jsem taky promrzlý. Jak střechýl!“ Pak se u té skály usadili, založili město, a že jeden řekl „Brr“ a druhý „no“ tak dali tomu městu jméno Brno.

Legendy mimo jiné praví, že Brno své jméno dostalo od Keltů, kteří přes naše území prošli. Jak asi víte, od nich má naše země i jméno-Bohemia. A že nejde v souvislosti s Brnem módní záležitost, dokazuje Urbář pověstí Brněnských z roku 1946, kdy jsou původu jména Brna, věnovány hned dvě kapitoly. Objevuje se v něm mimo jiné i pověst o hradu, stojícím v místě dnešních Obřan. Tam sice hradisko bylo a dokonce při archeologických pracech bylo na místě dnešního Maloměřického nádraží, zjištěno významné pohřebiště, ale je zřejmé, že na jméno Brna neměly tak vzdálené lokality vliv.

Soustřeďme se proto na oblast bližší středu historického jádra města. Dříve, než vůbec o nějakém městě mohla být řeč, usadily se na soutoku dvou řek-Svitavy a Svratky lidé a založili osadu. Protože navíc osada byla blízko cest, které využívaly kupci se zbožím všeho druhu, jak šel čas, začala vznikat kousek dál(v místech dnešního historického jádra Brna) osada, která zanedlouho převzala význam té původní a rozrostla se do rozměrů dnešní jihomoravské metropole. Tolik stručný exkurz do historie našeho města.

Zablácené město

Výklady původu jména Brna se shodují na tom, že jeho význam je potřeba hledat v samotném umístění původní osady. Tedy nikoliv na Zelném trhu, kde se podle legendy nalézal hustý les se sedmi studnami vedle sebe. A protože se studna řekne německy Brunnen, dali vznikajícímu městu jméno Brunn, Brünen a potom i Brno.

Podobně jako ulice Hlinky, jejíž název je odvozen od jílovitého povrchu, i původní osada dostala jméno odvozeno od staroslovanského základu Brün- ve významu kal bláto, hlína. Bylo tomu tak proto, že se osada rozkládala na blátivém terénu, obklopena mokřinami. Byl by to dnes docela zajímavý pohled, co říkáte?

Opatrně se pak musíme ptát, kde stál hrad, kterému dala osada jméno. Podle dosavadních zjištění je totiž hrad mladší než osada. To už je ovšem trošku jiná kapitola brněnských dějin. Osada, která dala Brnu jméno, však časem již nedostačovala a tak postupně vznikla osada druhá, zřejmě v místech dnešní ulice Masarykovy, jež byla zanedlouho povýšena králem Václavem na město.
Osada, nově vznikající nad ´Brnem´ od něj převzala jméno a původní osada se začala nazývat Staré Brno. To bylo v roce 1247.

zpracoval Robert Žďárský


Zdroje:

  • Palacký František, Dějiny národu českého, Praha 1877
  • Šámková Marta, Pod brněnskými věžemi, Brno 1995
  • Šrámková Marta, Syrovátka Oldřich, Brněnské kolo a drak, Brno 1982
  • Popelář Bohumír J., Urbář pověstí brněnských, Brno 1946
  • Šrámek Rudolf, Jméno Brno a co s tím souvisí, Forum Brunense, Brno 1989
  • Čáda František, Znovu ke jménu Brna, Brno 1958 a Trávníček František, Brno, tamtéž
  • Skulil Jan, Místní jméno Brno, Brno v minulosti a dnes XIII, Brno 1995

 

Zajímavosti

Inzerce na www.kamvbrne.cz

Zprávy z kultury

Zdroj: Brněnský deník - Kultura

Galbraith, Kepler či Bolavá. Kdo se skrývá za pseudonymy bestsellerových autorů

Žena vydávající se za muže, tři muži píšící pod jménem ženy i manželé, kteří vydávají thrillery jako jeden spisovatel. Víte, kdo jsou ve skutečnosti Robert Galbraith, Carmen Mola nebo Lars Kepler? Také za jménem italské bestsellerové autorky Eleny Ferrante se skrývá někdo jiný. A pod pseudonymem v současnosti píšou také čeští autoři.

kompletní přehled zpráv z kultury

Inzerce na www.kamvbrne.cz

Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty

© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012