• Informační portál pro Brno a okolí - kultura, finance, sport, obchod.

  • Jednička mezi portály pro Brno a okolí. Jsme s Vámi již 10 let.

  • Úplný kulturní přehled - u nás najdete vše, čím Brno žije!

sobota 20.07.2024, Ilja
zpět na úvodní stranu

Důležitá telefonní čísla


Tísňová volání tel. číslo

Tísňová linka

112

Policie

158

Městská policie

156

Záchranná služba

155

Hasiči

150


Telefonní provoz tel. číslo

Informace o telefonních číslech v ČR

1180

Informace o telefonních číslech v cizině

1181

Ohlašovna meziměstských hovorů

133 002

Informace o přečíslování stanic

141 11

Telefonické podávání telegramů

133 001

Přesný čas

141 12


Poruchy tel. číslo

Telefonních stanic

131 29

Elektrický proud - celý kraj

840 111 222

Plyn - celý kraj

1239

Voda - Brno

543 212 537


První pomoc tel. číslo

Operační středisko

545 113 113

Lékařská služba první pomoci pro dospělé

545 538 538

Lékařská služba první pomoci pro děti

542 216 511

Lékařská služba první pomoci zubní

545 538 407


Linky důvěry a krizová centra tel. číslo

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestné činnosti

541 218 122

Kontaktní centrum Vídeňská - nízkoprahové zařízení pro uživatele drog
- možnost poradenství pro rodiče a blízké uživatelům drog

543 249 343
775 889 919

Kontaktní a poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

548 526 802

Linka bezpečí dětí a mládeže

116 111

Linka naděje

547 212 333

Modrá linka - linka důvěry pro děti a mládež

549 241 010

Národní linka prevence AIDS

800 144 444

Nádorová telefonní linka

800 222 322

Senior linka

541 248 844

Vzkaz domů (dítě na útěku)

800 111 113

Senior linka

224 214 214


Důležité služby tel. číslo

Lékaři - pohotovost Brno

545 113 113

Městská hygienická stanice Brno

545 321 286

Městská veterinární správa Brno

541 214 578-81

Zelený telefon města Brna

542 218 351

Lékárny

4221 2110

Telefonické centrum služeb Český Telecom, a.s.

800 123 456


Doprava - informace tel. číslo

Nonstop informace o dopravním spojení

12999

Ústřední autobusové nádraží Brno - dálková a místní

543 217 733-5
543 212 651
543 211 484

Ústřední autobusové nádraží Brno - mezinárodní

543 212 651
543 211 484

Městská hromadná doprava - Brno

543 174 317

Železnice - hlavní nádraží

542 214 803
542 214 805

Letecká doprava - letiště

545 521 312

Zelená vlna ČRo 1

224 242 004


Pomoc motoristům tel. číslo

ABA

1240

ÚAMK

1230

Inzerce na www.kamvbrne.cz
Inzerce na www.kamvbrne.cz

Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty

© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012